PAST ACTIVITY


 2011


June

25th(Sat)
 Yuichiro Tokuda Quintet @ Joao (Nishi-Tsuga, Chiba.) 

   Start_20:00(2 Sets)
   \2,000(+order)       

      Yuichiro Tokuda  Sax
   Yuichi Tanaka  Guitar
    Kosuke Ochiai    Bass
   Yoshihumi Nihonmatsu Drums

     3-2-13 Nishi-Tsuga, Wakaba-ku, Chiba-chity. (1 min from JR Tsuga station)
   TEL: 043-254-6360


July


4th(mon)
 Yuichiro Tokuda & Naoto Suzuki from RALYZZ DIG @ PLUG(Shibuya, Tokyo.)

   OPEN_18:30 / START_20:00
   adv_\2,000- / door_\2,500-

   Sax & Guitar Duo!

   1-23-13-B2 Jinnan, Shibuya-ku, Tokyo.
     TEL: 03-5428-9188


   For More Information & Contact to ytnews@hotmail.com
  
Copyright Yuichiro Tokuda All Rights Reserved.